Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Założenia programu PDF Drukuj Email

SOCRATES jest programem powołanym oraz finansowanym przez Unię Europejską, wspierającym międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją. Program Socrates został uruchomiony w 1995 roku. Polska bierze w nim udział od 1998 r.
Jednym z komponentów Programu Socrates jest program Comenius, w ramach którego możliwa jest realizacja trzech typów projektów: szkolnego, językowego lub rozwoju szkoły. Zasadniczym celem programu COMENIUS jest poprawa jakości kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy między szkołami,
  • promowanie nauki języków obcych,
  • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wpieranie walki z rasizmem i ksenofobią,
  • promowanie zastosowań technologii informatyczno- komunikacyjnych w edukacji szkolnej,
  • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych,
  • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej,
  • promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne,
  • promowanie równości szans.

Projekt szkolny polega na wspólnej pracy grupy szkół nad wybranymi tematami w ramach zajęć szkolnych, wymianie doświadczeń, poznawaniu kultury innych krajów. Efektem takiego projektu powinien być konkretny "produkt", np. nagranie wideo, album, materiał na CD, prace plastyczno- językowe, czasopismo.

comenius_logo logo_comenius

„Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.” 

 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid XHTML 1.0 Transitional